Bu bölümde öğrencilere heykel sanatının gerektirdiği temel bilgi ve becerileri kazandırmak, genel olarak sanatın, özelde ise heykel sanatının gerektirdiği kültürü kavramak, gözlem, inceleme, araştırma ve uygulama yolu ile yaratıcılığı geliştirmek, nesnelerle kavramlar arasında ilişki kurarak doğayı ve nesneyi yorumlayabilme becerisini güçlendirerek sezgi gücünü arttırmak amaçlanır.

Heykel bölümünden mezun olanlar, serbest heykel sanatçılığının yanı sıra, anıtsal ve mimari uygulamalara dayalı heykel sanatçılığı, çevre tasarımcılığı, çeşitli kuruluşlarda sanat eğitimciliği ve sanat danışmanlığı, madalyon ve takı tasarımcılığının yanı sıra sahne dekoratörlüğü de yapabilmektedirler.
 

   Heykel Bölümünün Bulunduğu Fakülteler 

 • Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
 • Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Balıkkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Muğlu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmamÜniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fethi Töker Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi
 • Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!